Privatlivspolitik

I forbindelse med, at Advoca Advokatanpartsselskab, CVR-nr. 42 54 91 34 (”Advokatfirmaet”), behandler personoplysninger om dig, fremsendes nærværende persondatapolitik (”Privacy Notice”) med orientering om hvilke persondata Advokatfirmaet behandler om dig, samt hvilke rettigheder du har i denne henseende (”Privatlivspolitikken”).

Privatlivspolitikken, der er i overensstemmelse med EU’s lovgivning omkring persondatabeskyttelse (GPDR), (”Persondatabeskyttelsesforordningen”), er beskrevet nærmere i det følgende:

1. Dataansvarlige:

Advoca Advokatanpartsselskab
CVR-nr. 42 54 91 34
Vimmelskaftet 41A, 3. sal
1161 København K

Og

Vimmelskaftet 41A, 3.
1161 København K
Telefon: 71 99 26 26

Mail: atp@advoca.dk

www.advoca.dk

(”Advokatfirmaet” eller ”Dataansvarlige”)

Advokatfirmaet er dataansvarlig, og det betyder, at vi er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, herunder at disse bliver behandlet i overensstemmelse med EU’s lovgivning om persondatabeskyttelse.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til Privatlivspolitikken, kan du altid rette henvendelse til advokatanpartsselskabet på ovenstående kontaktoplysninger.

2. Oplysninger

Advokatvirksomheden opbevarer og behandler følgende personoplysninger (”Oplysningerne”) om dig:

CPR-nr. samt kopi af pas og kørekort. Disse opbevares med henblik på opfyldelse af hvidvaskreglerne.
Navn, adresse, e-mailadresse, mobil- og private telefonnummer.
Oplysninger, som modtages i forbindelse med varetagelse af din sag/ydelse af rådgivning/en sag, hvori du er angivet som part.
3. Formål med behandling af persondata

Vi behandler og opbevarer kun Oplysningerne med henblik på følgende formål:

Rådgivning og behandling af din sag/den sag hvori du er part.
Administration af dit klient- eller samarbejdsforhold til vores kontor.
Tilpasning af vores markedsføring overfor dig, og/eller
Opfyldelse af lovkrav, herunder overholdelse af såvel de advokatetiske regler samt gældende hvidvaskregler.
4. Databehandlere:

I det omfang Advokatfirmaet anvender databehandlere, vil dette ske under iagttagelse af en databehandleraftale, der opfylder gældende krav.

5. Videregivelse:

Personoplysningerne kan videregives til:

ADVOKATHUSET Torsten Pedersen – Saabye-Brøndum I/S, CVR-nr.: 30 16 36 72
Advokatfirmaets revisor- og bankforbindelse(r).
Offentlige myndigheder.
”Footerne” på alle websitets sider, skal have de samme rettelser som anført til siden ”kontakt”. Jeg kan se at de øvrige siders footer ikke følger indholdet på forsiden.
Kan du også ændre mit foto, så det fremstår i sort/hvid lige som Torstens billede?

Med venlig hilsen / Kind regards

Martin Goldschmidt

Cand.jur., Cand.merc., adv.fm.

MSc Law (LLM), MSc Econ, ass. attorney at law.

ADVOCA Advokatanpartsselskab

Advokat Torsten Pedersen (L)
Vimmelskaftet 41A, 3.
1161 København K

Tlf   :+45 71 99 26 00
Dir  :+45 71 99 26 26

E-mail: mg@advoca.dk

www.advoca.dk

FORTROLIG MEDDELELSE: Denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige og er alene fremsendt til den angivne modtager. Er De ikke rette modtager, bedes De straks underrette kontoret pr. telefon 71 99 26 26 eller pr. e-mail info@advoca.dk og slette denne e-mail og enhver vedhæftet fil uden yderligere handlinger.

CONFIDENTIALITY NOTICE: This communication and any attached documents are confidential and is meant for the intended recipient only. If you are not the intended recipient, please notify our office by telephone +45 71 99 26 26 or by e-mail info@advoca.dk and delete this communication and any attached documents without further action.