Om os

Advoca er et lille advokatkontor med en bred palette af erfaringer. Vi lægger vægt på at vores rådgivning altid er af den højeste faglige standard, hvilket er fundamentet for os som en engageret advokatvirksomhed. Vi brænder for juraen, hvilket har medført den brede palette af specialer vi har spredt imellem os.

Det er klienternes behov, som er vores udgangspunkt i enhver rådgivning eller retssag. Vi mener det er en afgørende forudsætning for at yde god og brugbar rådgivning, og i allerhøjeste grad når vi repræsenterer klienter ved en tvist.

Vores jurister videreuddannes naturligvis løbende, således at vi til stadighed kan bevare vores høje faglige standard.

Alle advokater hos Advoca er medlemmer af Advokatsamfundet.

Advoca Advokatanpartsselskab er advokatansvarsforsikret hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. sal,  DK-2100 København Ø

Hvem er vi?

Peter Lundmark Jensen, advokat (L)

Alment praktiserende advokat, og cand. jur. med møderet for landsretterne.

Peter fik bestalling i 1987, og har bl.a. specialer inden for det erhvervsretlige område inden for fast ejendom (lejeret, andelsboligret, entrepriseret, projektudvikling og transaktioner), samt generel erhvervsmæssig rådgivning.

På det privatretlige område bistår han med testamenter, behandling af dødsboer, boliglejeret, samt køb- og salg af privatboliger.

Martin Goldschmidt, adv.fm.

Advokatfuldmægtig, cand. merc. og cand. jur., og med proceduretilladelse til landsretten.

Martin blev advokatfuldmægtig i 2014, og har som erhvervsretlige specialer selskabsret, kontrakts, erstatnings- og procesret, insolvensret samt fast ejendom (transaktioner, lejeret, entrepriseret og mangelssager).

På det privatretlige område bistår Martin med boliglejeret, mangler ved privates ejendomme, køb/salg af privatboliger, skel- og naboretlige sager.

Mads Merrild, adv.fm.

Jurist og cand. jur.

Mads blev advokatfuldmægtig i 2022, og behandler primært sager om fast ejendom for både private og i erhvervsøjemed, herunder særligt lejeret og mangler ved fast ejendom.

Kontakt

Tlf.: +45 71 99 26 00

Peter Lundmark Jensen
Tlf.: +45 40 63 18 00
E-mail: plj@advoca.dk

Martin Goldschmidt
Tlf.: +45 71 99 26 26
E-mail: mg@advoca.dk

Mads Merrild
Tlf.: +45 71 74 58 00
E-mail: mm@advoca.dk

Adresse

Vimmelskaftet 41A, 3.
1161 København K

Firmaet

ADVOCA Advokatanpartsselskab
CVR-nr.: 42 54 91 34

Advoca Advokatanpartsselskab er advokatansvarsforsikret hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. sal,  DK-2100 København Ø

Klientkonto

v/ Advokat Peter Lundmark Jensen
CVR-nr.: 18 43 42 88

Nykredit Bank
Registreringsnummer: 5473
Kontonummer: 0002704410