Om os

Advoca er et lille advokatkontor med en bred palette af erfaringer. Vi lægger vægt på at vores rådgivning altid er af den højeste faglige standard, hvilket er fundamentet for os som en engageret advokatvirksomhed. Vi brænder for juraen, hvilket har medført den brede palette af specialer vi har spredt imellem os.

Det er klienternes behov, som er vores udgangspunkt i enhver rådgivning eller retssag. Vi mener det er en afgørende forudsætning for at yde god og brugbar rådgivning, og i allerhøjeste grad når vi repræsenterer klienter ved en tvist.

Vores jurister videreuddannes naturligvis løbende, således at vi til stadighed kan bevare vores høje faglige standard.

Alle advokater hos Advoca er medlemmer af Advokatsamfundet.

Advoca Advokatanpartsselskab er advokatansvarsforsikret hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. sal,  DK-2100 København Ø

Hvem er vi?

Torsten Pedersen, advokat (L)

Alment praktiserende advokat, og cand. jur. med møderet for landsretterne.

Torsten fik bestalling i 1992, og har bl.a. specialer inden for både det private (bl.a. dødsbobehandling, testamenter, værgemål, private ejendomshandler, skilsmisse og bodeling) og det erhvervsretlige område inden for fast ejendom (lejeret, selskabsret, entrepriseret og transaktioner), samt generel erhvervsmæssig rådgivning.

Martin Goldschmidt, adv.fm.

Advokatfuldmægtig, cand. merc. og cand. jur., og med proceduretilladelse til landsretten.

Martin blev advokatfuldmægtig i 2014, og har som erhvervsretlige specialer selskabsret, kontrakts-, erstatnings- og procesret, samt fast ejendom (transaktioner, lejeret, entrepriseret og fejl/mangler ved fast ejendom).

På det privatretlige område bistår Martin med boliglejeret, mangler ved privates ejendomme, køb/salg af privatboliger, skel- og naboretlige sager.

Kontakt

Tlf.: +45 71 99 26 00

Torsten Pedersen
Tlf.: +45 4590 3350
E-mail: atp@advoca.dk

Martin Goldschmidt
Tlf.: +45 71 99 26 26
E-mail: mg@advoca.dk

Adresse

Vimmelskaftet 41A, 3.
1161 København K

Firmaet

ADVOCA Advokatanpartsselskab
CVR-nr.: 42 54 91 34

Advoca Advokatanpartsselskab er advokatansvarsforsikret hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. sal,  DK-2100 København Ø

Klientkonto

Arbejdernes Landsbank

Registreringsnummer: 5317
Kontonummer: 0318071